Openingsuren

ZONDAG , MAANDAG EN FEESTDAGEN GESLOTEN

Ons pand is uitgebrand op 27 September 2020
Wij kunnen jullie ontvangen in de Zeelaan 1
dat is op de hoek naast
Lombardsijdelaan 170 te Lombardsijde

openingsuren :  9u - 12u

voor dringende gevallen een bericht inspreken a.u.b.

op de 0472 700 800 (Niet op zondag , maandag en feestdagen) , in de mate van het mogelijke

wordt er met u zo snel mogelijk  terug contact opgenomen.